W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka

REGULAMIN

Regulamin serwisu fotoomnia.pl

Regulamin /Nota Prawna / Serwisu internetowego fotoomnia.pl


 

Warunki korzystania z serwisu internetowego fotoomnia.pl

Definicje:

Terminy użyte w niniejszym regulaminie posiadają następujące znaczenie.

Regulamin – niniejszy regulamin,

Serwis – serwis www.fotoomnia.pl

Materiały – wszelkie materiały zamieszczone w serwisie, w tym w szczególności fotografie oraz ilustracje.

Użytkownik - osoba, która zaakceptowała Regulamin.

Administrator – administrator serwisu www.fotoomnia.pl, tj. podmiot posiadający prawa do domeny fotoomnia.pl

Licencja – pozwolenie na korzystanie przez użytkowników serwisu z materiałów zamieszczonych w serwisie.


 

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Polski i określa zasady działania serwisu funkcjonującego pod domeną www.fotoomnia.pl i korzystania z usług, jakie on daje.

 2. Warunkiem korzystania z usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja

 3. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

 4. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres  odpowiedzialności podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis (dalej „administrator”).

 5. Serwis fotoomnia.pl został stworzony w celu umożliwienia bezpłatnego udostępniania plików graficznych.

 6. Serwis fotoomnia.pl daje użytkownikom możliwość nieodpłatnego pobierania materiałów zamieszczonych w serwisie i ich nieodpłatnego wykorzystania na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 7. Poprzez akceptację Regulaminu użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:

       a)   przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych administratora oraz innych osób,

       b)   nie podejmowania działań mogących narazić na szkodę administratora lub innych użytkowników serwisu.  

 1. Zabrania się wykorzystywania serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem, o którym mowa pkt. 7 powyżej.

 2. Użytkownikom serwisu fotoomnia.pl zezwala się na nieodpłatne korzystanie z informacji i zamieszczonych materiałów, z uwzględnieniem przez użytkowników prawa własności intelektualnej administratora serwisu.

 3. Użytkownik poprzez sam fakt pobrania materiałów z serwisu fotoomnia.pl, uzyskuje  uprawnienie do wykorzystania materiałów znajdujących się w zasobach serwisu w postaci: otwartej, ogólnej, bezpłatnej, nieograniczonej w czasie i niewyłącznej licencji na wszelkich znanych z chwili ich zamieszczenia materiału polach eksploatacji, w szczególności na nieodpłatne pobieranie materiałów zamieszczonych w serwisie oraz ich nieodpłatne i nieograniczone w czasie wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, publikowanie, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) wspomnianych danych.

 4. W tym w szczególności może wykorzystywać pobrane z serwisu materiały do druku, stron www i innych projektów w tym także projektów komercyjnych przeznaczonych do dalszego rozpowszechniania, z tym zastrzeżeniem, że żadne materiały pobrane z serwisu fotoomnia.pl, nie mogą być dalej odsprzedawane a jedynie wykorzystane przez użytkownika do jego własnego użytku. Zakaz ten nie dotyczy samodzielnych utworów, w których materiały pobrane z portalu zostały wykorzystane, jako ich niewyłączny element. Takie utwory mogą przez użytkownika, który posiada do nich prawa autorskie wykorzystywane komercyjnie, a ich ewentualny nabywca w odniesieniu do materiałów pobranych z serwisu korzysta z licencji określonej w niniejszym regulaminie.

 5. W zakresie wynikającym z niniejszego regulaminu, z zamieszczonych na portalu materiałami, każdy użytkownik może dysponować bez ograniczeń czasowych w pełnym zakresie merytorycznym i intelektualnym.

 6. Bezwzględnym warunkiem nieodpłatnego korzystania z materiałów stanowiących zasoby fotoomnia.pl, jest zamieszczenie w sąsiedztwie tego materiału, w widoczny sposób informacji o jego pochodzeniu: fotoomnia.plCzcionka wykorzystana do podpisu pod wykorzystanym zdjęciem lub grafiką zamieszczoną w projekcie użytkownika musi być czytelna. Jeśli sposób wykorzystania pobranego z fotoomnia.pl materiału uniemożliwia umieszczenie ww. informacji bezpośrednio pod tym materiałem, konieczne jest umieszczenie go w innej części strony lub publikowanego materiału.

 7. Administrator nadzoruje działanie serwisu i przyjmuje wszelkie uwagi na ten temat pod adresem e-mail: kontakt@fotoomnia.pl

 8. Administrator ma prawo usunąć dowolną wypowiedź i materiał zamieszczoną w serwisie bez podania przyczyn, w szczególności zaś, jeżeli jest ona niezgodna z postanowieniami niniejszego regulaminu lub godzi w dobre imię administratora lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej. Gdy administrator otrzyma urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych przez użytkownika niezwłocznie je usuwa lub uniemożliwia do nich dostęp. Wszelkie informacje na temat niedozwolonego charakteru danego wpisu należy zgłaszać pod adresem e-mail: kontakt@fotoomnia.pl.  

 9. Administrator serwisu fotoomnia.pl nie udziela gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności, że serwis będzie funkcjonować bez jakichkolwiek wad, błędów i przerw technicznych.

 10. Serwis fotoomnia.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczone treści, wypowiedzi, zdjęcia, filmy, linki do innych stron w tym do linków stron partnerów zamieszczonych na portalu fotoomnia.pl.

 11. Administrator serwisu fotoomnia.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku korzystania z serwisu przez czytelnika (użytkownika) w sposób sprzeczny z regulaminem i celem, jakiemu serwis służy, w tym, inwestycji finansowych oraz innych aspektów z tym związanych.

 12. Administrator może w każdym czasie zmienić niniejszy regulamin. O zmianie zawiadamia użytkowników zamieszczając stosowną informację na stronie fotoomnia.pl.

 

© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone przez fotoomnia.pl